چهارشنبه 27 دي 1396
امروز

وب سایت اطلاع رسانی چترود

منو
google
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
پای دردِ دل شما

پای دردِ دل شما

در این بخش شما می توانید درد دل ها ، شکایات ، انتقادات و قدردانی های خود را ...

سخن مدیر

سخن مدیر

دوستانی که در بخش چترود اقامت دارند می توانند با ارسال تاریخچه ...

خبرنامه پیامکی

خبرنامه پیامکی

با عضویت در خبرنامه پیامکی برنامه ها و اطلاعیه های سایت و شهر چترود ...

نظر سنجی

نظر سنجی

نظرات شما در بهبود سطح کیفی و عملکرد سایت بسیار مهم است.

 

زندگی نامه و مشخصات شهید عباس افضلی ده زیاری

عباس افضلی ده زیاری
1367/03/06
1346
تصویر شهید عباس افضلی ده زیاری

شهید عباس افضلی ده زیاری


زندگی نامه عباس افضلی ده زیاری

(به دلم بد افتاد )عباس تازه  به دنیا آمده بود که رفتم برایش شناسنامه بگیرم وقتی شناسنامه اش را گرفتم و آمدم خانه آن را گذا شتم رو ی ظرف محتوی  سر که  دا خل طا قچه وچند روز بعد دیدم شنا سنامه نیست وقتی دا خل  ظرف سکه را نگاه کردم  د ید م شنا سنامه  دا خل ظر ف سرکه  است به دلم بد افتادو حس کردم  برای پسرم  یک اتفاقی می افتاد وازان رو ز همیشه منتظربو دم که یک اتفاق بیفتد. (آش نذری )عباس جبهه بو د نذر کردم به سلا متی بیا ید  ومن برا یش آش نذری  بپزم و قتی  عبا س آمد  من آش نذری پختم عبا س به همراه آقای مهدی افضلی که هم از دو ستانش است  و هم فر ما نده اش  بو د آمدند  خانه  دا شتند  آش می خوردند  که برادر عباس به آقا مهدی  می گو ید  اگر می شو د  چندروز به عباس مرخصی بد ه که اینجابماند  آقا مهدی می گو ید من حر فی ندارم و عبا س  می گوید این قدر به هم  تعار ف  نکنید من اینجا نمی مانم من با ید برگرد م جبهه ......(زن پدر )پدر عباس  زن د یگری دا شت که قهرکرده بو دو از خانه ر فته بو د عباس که از جبهه آمد احوال زن  پدر ش را پرسیده بو د وپدر ش گفته بو د که قهر کر ده عباس می ر ود نزد زن پدر ش و می گوید چرا قهرکرده ای  و او می گوید :یک دانگ  از خانه مهریه  من است ولی سندش را به من نمی دهد  عباس نزدمن آمد وگفت : سندیک دا نگ ازخانه فا طمه (زن پدر ش )را بده .تو دران د نیا  چه طورمی خواهی جو اب  بدهی ؟من هم سندش را دادم  واو داده بو د به زن پدرش و گفته بود به شرطی  که برگر دی به خانه ات  و رفته  بو د برایش ازکرمان  قند و چای وزردچوبه وکبریت و...خریده بودو زن پدرش می گفت من فقط به خاطر  عباس برگشتم سرزندگی ام.....(بچه صغیر )خو اهرعباس شو هرش را  ازدست داده بود و چندتا بچه کو چک دا شت عباس حاضرنمی شد خانه خوا هرش بخوا بد می گفت بچه صغیردار د و من حتی نبا ید  روی فرش بچه های صغیربخوا بم ......(کار خو ب )یکبار که عبا س آمد مرخصی،زن برادر ش زا یمان  کر ده بو د و همز مان با او زن پسردائی اش هم زایمان کرده بود.برادرش وضع مالی خوبی نداشت ولی پسردائی اش و ضع مالی خوبی دا شت ور فته بو د برای بچه اش دو چر خه خریده بود .عباس هم رفت برای بچه برادرش دو چرخه خریده همین طو ر هم یک پنکه و یک رادیو و ضبط و به من گفت چو ن و ضع برادرم خوب نیست رفتم این ها رابرایش خرید م ومن هم گفتم کاربسیارخوبی کردی واو گفت می خوا ستم  برادر م احسا س دل تنگی نکند ......(طو فان )یکی ازدو ستان عبا س از جبهه آمده بود (بعدازعملیات بو دکه عبا س ناپدید شده بو د و ما هنوز خبر ندا شتم )من رفتم  خانه آنها  که احو ال عبا س را بپرسم و قتی  رسید م آن جا  یک دفعه  هو ا به شدت  طو فا نی و سیاه شدو این طو فان ادامه داشت تا و قتی  من بر گردم  بعدا " دو ستش گفته بو د  کار خدا بو د  که طوفان شد و گر نه من تحمل این که تو ی صو رت این مادرنگاه  کنم راندا شتم چو ن هیچ  اطلاعی  از پسر ش ندا شتم ونمی  توا نستم  به اوبگو یم پسرت مفقو دالا ثرشده ولی بعد از  دو رو زبه من اطلا ع دادند  که عبا س زخمی شده  وکم کم گفتند شهید شده  وبعد گفتند  مفقودالا ثر است .........(روزهای  بیاد ما ندنی )عباس آمد خا نه ما و گفت امشب هو س ما کارا نی  کردم برایم  درست کن من گفتم  وقت ندارم چون می خواهم بروم مسجد واوگفت :حالا  اگردرست نکنی بسیارروزها یی می نشینی


شهدای همنام و مشابه با شهید عباس افضلی ده زیاری


دوستان عزیز بخش چترود جهت ثبت اطلاعات شهید شهر یا روستای خود در سایت چترود از بخش فرم ارسال مشخصات شهید اقدام کنید. انشاالله شهدا شفیع ما روز قیامت باشند.

پربازدیدترین مطالب

قبلی بعدی
شهید محمدعلی حسینی چترودی

1390-09-07

شهید محمدعلی حسینی چترودی   نام: محمدعلی حسینی چترودی نام پدر: عباس تاریخ...

پروفسور سیّد علی اکبر حسینی

1390-09-07

زندگینامه اندیشمند فرزانه و متفکر متعهد پروفسور سیّد علی­ اکبر حسینی (استاد ممتاز تعلیم و...

شهر چترود

1390-08-01

بخش  چترود یکی از بخش های شهرستان کرمان در 40 کیلومتری شمال غرب این...

شهید هوشنگ پورخالقی چترودی

1391-05-29

شهید هوشنگ پورخالقی چترودی نام : هوشنگ نام خانوادگی : پورخالقی چترودی نام پدر : مهدی تاریخ تولد...

اجتماع فاطمیون بخش چترود

1392-02-05

اجتماع هئیت های مذهبی و مردم بخش چترود در فاطمیه چترود روز شهادت حضرت...

فاطمیه چترود نشانی از بانوی بی نشان

1392-01-30

فاطمیه چترود - ایام فاطمیه 1392 روی عکس مورد نظر کلیک کنید تا بزرگ شود ...

درباره ما

سایت چترود جهت اطلاع رسانی و معرفی بخش چترود راه اندازی گردیده است. این نسخه از سایت با انواع تبلت و گوشی های هوشمند سازگاری کامل دارد.

مجوز استفاده از قالب گرافیکی آسمان آبی براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید